O nás Fotogalerie Jídelníček Rozvrh dne Provoz školky Ceník Kontakty

Sdílejte život s dítětem, jehož správné jednání vyplývá nikoli ze strachu, ale z radosti a lásky.

Naomi Aldort

Jsme soukromá školka s celodenní péčí, která je umístěna v nově upraveném a moderně zařízeném objektu se zahradou, 

v klidné části Židenic. Školka je určena pro děti od 18 měsíců do 6 let a otevřena celoročně od 7:30 do 17:30 hod. 

Zaměřujeme se na zdravý životní styl a lásku k přírodě. Děti vedeme k rozvoji jejich osobnosti a přijímání kompetencí, které  usnadňují další vzdělávání.  Pracujeme dle školního vzdělávacího programu nazvaného „Hrajeme si s kamarády“, který vychází z Rámcového  vzdělávacího programu předškolní výchovy.  Vize našeho programu: Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školku s úsměvem a nadšením. Máme  zájem na tom, aby děti prožívaly dny naplněné radostí ze společných setkání, her a činností. Posláním naší školky je  podporovat v dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině  i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce.  Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, vzhledem k věku a individuálním zvláštnostem, které odpovídá  jeho nadání, k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti, zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy „Připravovat dítě pro  život.“  Ve Veselé školce nabízíme: - manipulační, výtvarné, hudební a dramatické činnosti - zájmové kroužky (taneční, výtvarný, lekce jógy) - pravidelné lekce angličtiny (možnost i ruštiny) nenucenou formou her a písniček - keramiku - logopedickou prevenci - edukativně stimulační skupiny - přednášky pro děti - divadelní představení u nás ve školce Další aktivity: oslavy narozenin, tématicky zaměřené dílničky, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka s nadílkou, Velikonoční  dílničky, besídka a dárek ke Dni Matek, oslava Dne dětí.  Aby děti zvládly vstup do mateřské školky v klidu, v pohodě a bez výrazných problémů, nabízíme adaptační programy se  vstřícnou a otevřenou komunikací. Součástí adaptačních programů je pobyt rodičů s dětmi ve školce. S tím souvisí možnost  se přímo na místě seznámit s životem školky, s denním režimem, se způsobem práce pedagogů, jehož samozřejmou  součástí je ohled na individuální zájmy a potřeby dětí.   Cílem adaptačního programu je ubezpečit rodiče, že je o jejich dítě dobře postaráno. Zmapovat názor rodičů na výchovu  a vzdělávání v našem předškolním zařízení i v domácím prostředí. Započít úzkou spolupráci mezi oběma partnerskými  stranami.   POLOHA ŠKOLKY Veselá školka nabízí svojí polohou velkou výhodu v dostupnosti ze všech městských částí Brna a blízkého okolí. Nachází se  v příjemném prostředí domu na ulici Kuklenská 38, Brno - Židenice. Jedná se o velice klidné místo, ideální pro tento účel.  Součástí školky je přilehlá, oplocená zahrada vybavená herními prvky. Prostory prošly celkovou rekonstrukcí, jsou  koncipovány a upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám a standardům. Pro děti je připraveno bezpečné zázemí  vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami pro věkovou kategorii dětí, které budou prostory školky využívat.   Naším přáním je, aby se Vaše děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své dovednosti.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE S DĚTMI DO VESELÉ ŠKOLKY

Rádi Vám zodpovíme všechny otázky a ukážeme, v jakém prostředí mohou

Vaše děti prožívat krásné a pohodové chvíle předškolního období.

Rodiče si mohou prohlídku školky zcela nezávazně domluvit na tel.: 777 112 787

Veselá školka splňuje požadavky na provoz mateřské školky v režimu celodenní docházky dle požadavků ŽZ, tzv. vázané 

živnosti: „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ a živnosti volné: „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – péče 

o dítě nad 3 roky věku.  

Splňujeme hygienické normy – tzn. počet m2/dítě, počet toalet a umyvadel, velikost zahrady s ohledem na kapacitu 

zařízení.  

Na rozvoj dětí ve Veselé školce dohlíží odborně kvalifikovaný personál s vysokoškolským, pedagogickým vzděláním 

a s dlouholetou odbornou praxí ve výchovně vzdělávací činnosti dětí předškolního věku. Snaží se děti motivovat k větší 

samostatnosti, pomáhají dětem při fyzickém i duševním rozvoji a zohledňují individuální potřebu spánku dítěte. 

Možnost hlídání od hodiny, dopolední, odpolední a celodenní docházka libovolné dny

v týdnu. Vaše dítě pohlídáme každý všední den od 7:30 do 17:30 hod., po celý rok.